Vrozená neprůchodnost slzných cest

Slzné cesty se zakládají v těhotenství jako pruhy (nejsou duté), ze kterých se následně vyvinou duté kanálky. Vývoj kanálků nemusí být při porodu dokončen, ale může pokračovat i v dalších měsících po narození. Více než v 75% bývá postižen slzovod. Neprůchodnost slzných cest se projeví asi u 6% novorozenců sekrecí oční štěrbiny, slzením nebo jejich kombinací. Méně častým projevem je amniokéla, namodralé nebolestivé zvětšení slzného vaku patrné již po narození. To může přejít do akutního zánětu slzného vaku (akutní dakryocystitida) s jeho zarudnutím a bolestivým zvětšením často doprovázeným horečkami a celkovou schváceností.

Při vrozené neprůchodnosti slzovodu začínáme léčbu konzervativně aplikací očních kapek (dle stavu dezinfekčních nebo antibiotik) s tlakovými masážemi slzného vaku. Samotným vývojem se do 4. – 6. měsíce po narození upraví až 80% neprůchodností, proto je vhodné s konzervativní léčbou vyčkat alespoň do tohoto věku. Pokud potíže přetrvávají, lze slzovod zprůchodnit Bowmanovou sondou a to ambulantně v lokální anestézii s efektem kolem 85%. Pokud problémy přetrvávají, je možné sondáž ambulantně zopakovat za 1 měsíc s efektem kolem 70%. Jestliže ani 2. sondáž stav nevyřeší, je indikována intubace (stent) slzovodu silikonovou kanylou a ta se již provádí v celkové anestézii (narkóze).

Při operaci je slzovod zprůchodněn s následným zavedením kanyly do slzných cest. Tato zde působí jako tzv. stent – udržuje jejich průchodnost po dobu hojení, sama však drenáž nezabezpečuje. Kanyly je možné zavést jen jedním kanálkem (monokanalikulárně, obr. 1, 2) nebo oběma (bikanalikulárně, obr. 3, 4) a ze slzných cest jsou odstraněny ambulantně za 3 měsíce s efektem obou technik kolem 96%. Pokud není slzovod vyvinutý nebo ho nelze zprůchodnit a současně jsou volné kanálky i slzný vak, je řešením dakryocystorinostomie (DCR), (viz Nemoci slzných cest – Patologie slzného vaku a slzovodu). Při nevyvinutí slzných kanálků stav řeší konjunktivodakryocystorinostomie (CDCR) provedená nejdříve ve věku 10 let (viz Nemoci slzných cest – Patologie kanálků).

Obr. 1 Monokanalikulární intubace slzných cest

Obr. 2 Silikonová monokanyla v dolním kanálku pravého oka

Obr. 3 Bikanalikulární intubace slzných cest

Obr. 4 Silikonová bikanyla pravého oka

Zarovnání
clear

Naše soubory diagnostikovaných a konzervativně i chirurgicky léčených dětí s vrozenou neprůchodností slzných cest patří k největším i v mezinárodním kontextu. Výsledky léčby pravidelně zpracováváme a prezentujeme doma i v zahraničí (viz MUDr. S. Červenka, Ph.D. – Publikace).