Operace slzných cest

Operace slzných cest u dětí i dospělých provádíme na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. Všechny výkony jsou v celkové anestézii (narkóze) ve spolupráci oftalmologa MUDr. Stanislava Červenky, Ph.D. a otorinolaryngologů prof. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D., MBA a MUDr. Petra Matouška, Ph.D. při standardním použití endoskopů (obr. 1, 2). Do roku 2016 jsme provedli více než 3.200 silikonových intubací při vrozené neprůchodnosti slzovodu a přes 1.500 dakryocystorinostomií (DCR), tyto převážně z nosního přístupu – endonazální DCR (EDCR). Konjunktivocystorinostomii (CDCR) jsme operovali ve více než 250 případech. Počty operací dětí i dospělých jsou největší v České republice a také mezinárodně patří k největším. Výsledky zpracováváme a prezentujeme v odborných časopisech i formou přednášek doma i v zahraničí (viz MUDr. S. Červenka, Ph.D. – Publikace).

Obr. 1 Zleva: prof. P. Komínek, Ph.D., MBA, MUDr. S. Červenka, Ph.D., MUDr. P. Matoušek, Ph.D

Obr. 2 Silikonová intubace při vrozené neprůchodnosti slzovodu s využitím endoskopů

Zarovnání
clear