Publikační a přednášková činnost

MONOGRAFIE,  KAPITOLY V KNIHÁCH,  UČEBNÍ TEXTY

Monografie:

 1. Komínek P, Červenka S, Müllner K. Nemoci slzných cest. Praha, Czechia: Maxdorf; 2003.   s.287.

Knihy:

 1. Červenka S, Komínek P. Kazuistiky 6-10. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z oftalmologie I. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2007:25-34. s.191.
 2. Červenka S, Komínek P. Kazuistika 3. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z oftalmologie II. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2008:19-21. s.229.
 3. Červenka S, Komínek P. Kazuistika 3. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z oftalmologie III. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2010:24-26. s.228.
 4. Komínek P, Červenka S. Kazuistika 15. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z Oftalmologie III. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2010:101-103. s.228.
 5. Komínek P, Červenka S, Matoušek P. Diagnostika slzení. In:  Rozsíval P. Trendy soudobé oftalmologie, svazek 8. Praha, Czechia: Galén; 2012:51-78. s.259.

Skripta:

 1. Komínek  P,  Červenka S,  Matoušek P,  Zeleník K.  Základy diagnostiky a léčby nemocí slzných cest. Ostrava, Czechia: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta; 2014. s.161.

ČLÁNKY V ČASOPISECH,  ABSTRAKTA

Články:

 1. Červenka S, Komínek P. Silikonová intubace - léčba komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti slzných cest. Čes a slov Oftal. 1997;53(2):122-127.
 2. Komínek P, Červenka S, Novák V. Biodegradace silikonových drenáží v odvodném slzném systému. Čes a slov Oftal. 1998;54:36-41.
 3. Komínek P, Červenka S, Novák V. Intubation of the lacrimal pathways. Ophthalmologica. 2000;214:381-384.
 4. Komínek P,  Červenka S. Význam FDDT (fluorescein dye disappeaeance test) pro termín odstranění silikonové kanyly a prognózu vrozené neprůchodnosti slzných cest. Čes a slov Oftal. 2003;59:45-51.
 5. Komínek P, Červenka S. Conjunctivodacryocystorhinostomy - tube placement with the catheter. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005;21(3):235-236.
 6. Murube J, Németh J, Červenka S at al. The triple classification of dry eye for practical clinical use. Eur J Opthalmol. 2010;15(6):660-667.
 7. Komínek P,  Červenka S, Matoušek P, Pniak T, Zeleník  K. Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube – is it the surgery for children? Graefes  Arch  Clin Exp Ophthalmol.  2010;248(9):1339-1403.
 8. Komínek P, Červenka S, Matoušek P. Does the lengt of intubation affect the success of treatment for congenital nasolacrimal duct obstruction? Opthal Plast Reconstr Surg. 2010;26(2):103-105.
 9. Komínek P, Červenka S, Pniak T, Zeleník K, Tomášková H, Matoušek P. Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction. Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 2011;249:1729-1733.
 10. Červenka S, Matoušek P, Komínek P. Srovnání léčebných výsledků monokanalikulární a bikanalikulární intubace u vrozené neprůchodnosti slzovodu. Čes a slov Oftal. 2016;72(5):178-181.

Abstrakta 75 (1995 – 2017)

Abstrakta zahraniční:

 1. Červenka S, Komínek P. Silicone intubation of the lacrymal system, collaboration of opthalmologist and ORL in complicated congenital obstructions. In: Abstract book,  IVth International Congress of the Internetional Society of Dacryology , Stockholm, Sweden, June 9-12, 1996. Stockholm: b.n.; 1996:27.
 2. Červenka S, Komínek P, Lenert R. Endoscopic operations of   lacrimal pathways in children. In: Abstract book, Vth International Congress of the Internetional Society of Dacryology, Jerusalem, Israel, November 14-18, 1999. Jerusalem: b.n.; 1999:33.
 3. Červenka S, Komínek P, Matoušek P. Bicanalicular intubation for congenital nasolacrimal duct obstruction. In: Abstract book, 8th  Congress of the Internetional Society of Dacryology and Dry Eye, Madrid, Spain, April 1-3, 2005. Madrid: b.n.; 2005:18-19.
 4.  Červenka S, Komínek P, Matoušek P. Bicanalicular and monocanalicular intubation for congenital nasolacrimal duct obstruction. In: Abstracts book, 9th Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eeye, Istambul, Turkey, May 16-18, 2008. Istambul: b.n.; 2008:OP-64.

Abstrakta od 2007:

 1. Červenka S, Komínek P. Intubace slzných cest u vrozené neprůchodnosti slzovodu -princip, provedení, výsledky. In: Zborník prednášok, VIII. Sympózium detskej oftalmológie.  Bratislava 25.-26.5.2007. Bratislava: b.n.; 2007:52.  
 2. Červenka S, Komínek P. Konjunktivocystorinostomie u dětí. In: Zborník prednášok, VIII. Sympózium detskej oftalmológie.  Bratislava 25.-26.5.2007. Bratislava: b.n.; 2007:52.  
 3. Červenka S, Komínek P. Konjunktivorinostomie. In: Sborník abstrakt, XV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno 21.-23.6.2007. Brno: b.n.; 2007:144.
 4. Červenka S, Komínek P. Slzné cesty průchodné - dítě stále slzí. In: Sborník abstrakt, V. Festival kazuistik, Luhačovice 27.-29.9.2007. Zlín: KNTB; 2007:17.
 5. Červenka S, Komínek P. Umělé slzné cesty. In: Sborník abstrakt, V. Festival kazuistik, Luhačovice 27.-29.9.2007. Zlín: KNTB; 2007:18.
 6. Červenka S. Vrozená neprůchodnost slzných cest. In: Dětská oftalmologie, vzdělávací seminář OSPDL ČLS JEP, ve spolupráci s Českou strabologickou asociací. Praha: b.n.; 2008:34-36.
 7. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – amniokéla, akutní dakryocystitida. In: Sborník abstrakt, VI. Festival kazuistik, Luhačovice 30.4.-2.5.2009. Zlín: KNTB; 2009:80.
 8. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest. In: Sborník,  5. Bilaterální česko – slovenské oftalmologické sympozium, Olomouc 19.- 20.6.2009. Olomouc: Twin; 2009:85.
 9. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – bakteriální infekce. In: Sborník, 5. Bilaterální česko – slovenské oftalmologické sympozium, Olomouc 19.- 20.6.2009. Olomouc: Twin; 2009:86.
 10. Červenka S, Komínek P. Akutní dakryocystitida u dětí. In: Sborník,  XVIII. výroční sjezd  České oftalmologické společnosti, Teplice  23.-25.9.2010. Ústí n.Labem: FKK Company; 2010:159.
 11.  Červenka S, Komínek P. Monokanyla v léčbě vrozené neprůchodnosti slzovodu. In: Sborník abstrakt, Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl 15.-16.10.2010. Hradec Králové: Libor Dvořák; 2010:29-30.
 12. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – diagnostika a léčba. In: Sborník abstrakt, Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl 15.-16.10.2010. Hradec Králové: Libor Dvořák; 2010:30-31.
 13. Červenka S, Komínek P. Komplikace intubací při vrozené neprůchodnosti slzovodu. In: Zborník prednášok, X. Sympózium detskej oftalmológie, Bratislava 27.-28.5.2011. Bratislava: b.n.; 2011:26.
 14.  Červenka S, Komínek P. Proč to dítě slzí? In: Sborník abstrakt, VIII. Festival kazuistik, Luhačovice 28.-30.4.2012. Bořek Procházka; 2012:62.
 15. Červenka S, Komínek P. Slzení u dětí – klinika. In: Sborník abstrakt, III. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Lázně Bělohrad, 1.-2.6.2012. Lázně Bělohrad: b.n.; 2012:19.
 16.  Červenka S, Komínek P. Slzení u dětí – obecně. In: Sborník abstrakt, III. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Lázně Bělohrad, 1.-2.6.2012. Lázně Bělohrad: b.n.; 2012:20.
 17. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – dakryokéla. In: Sborník přednášek, XI. Symposium dětské oftalmologie, Olomouc, 10.-11.5.2013. Olomouc: b.n.; 2013:20.
 18. Červenka S, Komínek P. Intubace slzných cest – indikace, výsledky, komplikace. In: Sborník abstrakt,  XXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno 19.-21.9.2013. Brno: Hanzo Production sro; 2013:76.
 19. Červenka S, Bartoníková N, Komínek P. Akninomykotický zánět slzného kanálku, kazuistiky. In: Sborník přednášek, Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, Olomouc 17.-19.10.2013. Procházka Bořek-Produkce; 2013:60.
 20. Červenka S, Komínek P. Komplikace intubace při vrozené neprůchodnosti slzovodu. In: Zborník abstraktov, XI. Sympózium detskej oftalmológie, Bratislava 22.-23.5.2015. Bratislava: b.n.; 2015:26.
 21. Červenka S. Diagnostika onemocnění slzných cest u dospělých v praxi. In: Sborník abstrakt, 6. Zimrův olomoucký diskuzní den, Olomouc 7.11.2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2015:4.
 22. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnostr slzovodu – amniokéla, ak. dakryocystitida. In: Sborník abstrakt, 12. Festival kazuistik, Luhačovice 22.-24.4.2016. Procházka Bořek-Produkce; 2016:87.
 23. Červenka S, Komínek P: Úrazy slzných cest u dětí. In: Program a Sborník transakt, V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl, 21.-22.10.2016. Podukce BPP s.r.o.; 2016:31.
 24. Červenka S, Komínek P: Co je to slzení? In: Sborník abstrakt, IX Bilaterální Česko-slovenské oftalmologické sympozium, Zlín 23.-25.3.2017. Podukce BPP s.r.o.; 2017:81.
 25. Červenka S, Komínek P, Matoušek P: Komplikace intubací při vrozené neprůchodnosti slzovodu. In Sborník abstrakt, 13. Festivalu kazuistik, Luhačovice 21.-23.4.2017. Podukce BPP s.r.o.; 2017:85.