Kniha

Nemoci slzných cest je kniha, která vznikla ve spolupráci otorinolaryngologa prof. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D., MBA a oftalmologa MUDr. Stanislava Červenky, Ph.D. s přispěním rakouského očního lékaře prof. Dr. med. Klause Johanna Müllnera. Je rozdělena do 5 kapitol. Kapitola 1. popisuje anatomii, embryologii a fyziologii a slzných cest, 2. vyšetřovací metody, 3. samotné nemoci, 4. informuje o operacích a kniha je zakončena 5. kapitolou o obecných problémech o výhledu diagnostiky a léčby slzných cest do budoucna.

O autorech:

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA se narodil v  r. 1958 v Krnově. Po maturitě na gymnáziu absolvoval Lékařskou fakultu na Palackého univerzitě v Olomouci. Od r. 1983 pracoval na ORL oddělní KÚNZ v Ostravě pod vedením doc. MUDr. L. Černého, DrSc a krátce doc. MUDr. J. Mrázka, CSc. V  letech 1992–2006 vedl jako primář ORL oddělení v nemocnici ve Frýdku–Místku a od r. 2006 pracuje jako přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. Od počátku 90. let spolupracuje s  MUDr. S. Červenkou, Ph.D. na problematice slzných cest a dalšími jeho odbornými zájmy jsou onkologická problematika v ORL oblasti a operace štítné žlázy. Je ženatý, má 2 děti a k jeho koníčkům patří běh, jízda na kole a plavání.

MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D. se narodil v r. 1959 v Uherském Brodě. Po maturitě na tamním gymnáziu absolvoval Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Od r. 1984 pracoval na očním oddělení nemocnice ve Zlíně pod vedením doc. MUDr. K. Kuběny, CSc, později doc. MUDr. Z. Smečky, CSc. Od r. 1993 pracuje v Lacrima očním centru s.r.o. Otrokovice a od r. 1994 úzce spolupracuje s prof. MUDr. P. Komínkem, Ph.D., MBA při operacích slzných cest na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. Dalšími jeho odbornými zájmy jsou dětská oční problematika a syndrom suchého oka. Je ženatý, má 2 děti a k jeho zálibám patří běh, jízda na kole, kolečkových bruslích, lyžování a v minulosti basketbal.

prof. Dr. med. Klaus Johann Müllner se narodil v r. 1961 ve městě Villach v Rakousku. Absolvoval Lékařskou fakultu na Univerzitě ve Štýrském Hradci a od r. 1988 pracoval na Oftalmologické klinice Univerzitní nemocnice v témže městě, kde byl v r. 1999 jmenován univerzitním profesorem. V centru jeho odborného zájmu je onemocnění slzných cest, plastická a kataraktová chirurgie. Ve volném čase se věnuje jízdě na koni.