Operace slzných cest

Operace slzných cest dětí i dospělých provádíme na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. Všechny výkony jsou v celkové anestézii (narkóze) ve spolupráci oftalmologa MUDr. Stanislava Červenky, Ph.D. a otorinolaryngologů prof. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D., MBA a MUDr. Petra Matouška, Ph.D., MBA při standardním použití endoskopů (obr. 1, 2). Do roku 2020 jsme provedli více než 4.000 silikonových intubací při vrozené neprůchodnosti slzovodu a přes 2 200 dakryocystorinostomií (DCR), tyto převážně z nosního přístupu – endonazální DCR (EDCR). Konjunktivocystorinostomii (CDCR) jsme operovali ve více než 300 případech. Počty operací dětí i dospělých jsou největší v České republice a také mezinárodně patří k největším. Výsledky zpracováváme a prezentujeme v odborných časopisech i formou přednášek doma i v zahraničí (viz MUDr. S. Červenka, Ph.D. – Publikace).

Obr. 1  Zleva:  prof. MUDr. P. Komínek, Ph.D., MBA, MUDr. S. Červenka, Ph.D., MUDr. P. Matoušek, Ph.D., MBA

Obr. 2 Silikonová intubace při vrozené neprůchodnosti slzovodu s využitím endoskopů.

Zarovnání
clear