Slzení

Slzy se tvoří v slzných žlázách, hromadí se před okem jako slzný bazén a odtékají slznými cestami do dutiny nosní. Normou je rovnováha mezi tvorbou a odtokem. Pokud je porušena a slzy se v oční štěrbině hromadí, jedná se o slzení. To může být způsobeno

  1. Nadměrnou tvorbou slz (záněty víček, spojivek, oka, dráždění ze zevního prostředí…) při jejich normálním odtoku. Je to slzení z nadprodukce, lakrimace.
  2. Tvorba slz může být přiměřená, ale vázne jejich odtok do nosu – slzení ze špatného odtoku, epifora.
  3. Současně se mohou kombinovat oba typy, lakrimace + epifora.