Publikační a přednášková činnost

MONOGRAFIE,  KAPITOLY V KNIHÁCH,  UČEBNÍ TEXTY

Monografie:

 1. Komínek P, Červenka S, Müllner K. Nemoci slzných cest. Praha, Czechia: Maxdorf; 2003.   s.287.

Knihy:

 1. Červenka S, Komínek P. Kazuistiky 6-10. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z oftalmologie I. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2007:25-34. s.191.
 2. Červenka S, Komínek P. Kazuistika 3. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z oftalmologie II. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2008:19-21. s.229.
 3. Červenka S, Komínek P. Kazuistika 3. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z oftalmologie III. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2010:24-26. s.228.
 4. Komínek P, Červenka S. Kazuistika 15. In: Jirásková N, Rozsíval P a kol. Kazuistiky z Oftalmologie III. Hradec Králové, Czechia: Nucleus; 2010:101-103. s.228.
 5. Komínek P, Červenka S, Matoušek P. Diagnostika slzení. In:  Rozsíval P. Trendy soudobé oftalmologie, svazek 8. Praha, Czechia: Galén; 2012:51-78. s.259.

Skripta:

 1. Komínek  P,  Červenka S,  Matoušek P,  Zeleník K.  Základy diagnostiky a léčby nemocí slzných cest. Ostrava, Czechia: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta; 2014. s.161.

ČLÁNKY V ČASOPISECH,  ABSTRAKTA

Články:

 1. Červenka S, Komínek P. Silikonová intubace - léčba komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti slzných cest. Čes a slov Oftal. 1997;53(2):122-127.
 2. Komínek P, Červenka S, Novák V. Biodegradace silikonových drenáží v odvodném slzném systému. Čes a slov Oftal. 1998;54:36-41.
 3. Komínek P, Červenka S, Novák V. Intubation of the lacrimal pathways. Ophthalmologica. 2000;214:381-384.
 4. Komínek P,  Červenka S. Význam FDDT (fluorescein dye disappeaeance test) pro termín odstranění silikonové kanyly a prognózu vrozené neprůchodnosti slzných cest. Čes a slov Oftal. 2003;59:45-51.
 5. Komínek P, Červenka S. Conjunctivodacryocystorhinostomy - tube placement with the catheter. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005;21(3):235-236.
 6. Murube J, Németh J, Červenka S at al. The triple classification of dry eye for practical clinical use. Eur J Opthalmol. 2010;15(6):660-667.
 7. Komínek P,  Červenka S, Matoušek P, Pniak T, Zeleník  K. Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube – is it the surgery for children? Graefes  Arch  Clin Exp Ophthalmol.  2010;248(9):1339-1403.
 8. Komínek P, Červenka S, Matoušek P. Does the lengt of intubation affect the success of treatment for congenital nasolacrimal duct obstruction? Opthal Plast Reconstr Surg. 2010;26(2):103-105.
 9. Komínek P, Červenka S, Pniak T, Zeleník K, Tomášková H, Matoušek P. Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction. Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 2011;249:1729-1733.
 10. Červenka S, Matoušek P, Komínek P. Srovnání léčebných výsledků monokanalikulární a bikanalikulární intubace u vrozené neprůchodnosti slzovodu. Čes a slov Oftal. 2016;72(5):178-181.
 11. Červenka S, Komínek P., Matoušek P: Vrozená neprůchodnost slzných cest. Vox pediatriae. 2021;21(4):10-13.

Abstrakta

 1. Červenka S, Komínek P, Vrána D: Kanylace - léčba komplikovaných neprůchodností slzného systému odvodného v dětském věku. In: Abstrakta z výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Liberec 15.-16.9.1995. Liberec: b.n.,; 1995:2.
 2. Červenka S, Komínek P: Kanylace slzných cest odvodných v dětském věku-provedení, výsledky. In: Abstrakta z 59. celostátního sjezdu České oftalmologické společnosti, Brno 13.-14.6.1996. Brno: b.n.; 1996:17.
 3. Červenka S, Komínek P: Vrozená neprůchodnost slzných cest.In: Sylabus přednášek z  Forum ophthalmologicum,, postgraduálního oftalmologického kurzu, Brno 17.-18.2.1996. Praha: b.n.; 1996:37-39.
 4. Červenka S, Komínek P. Silicone intubation of the lacrymal system, collaboration of opthalmologist and ORL in complicated congenital obstructions. In: Abstract book, IVth International Congress of the Internetional Society of Dacryology , Stockholm, Sweden, June 9-12, 1996. Stockholm: b.n.; 1996:27.
 5. Červenka S, Komínek P: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest v dětském věku. In: Souhrn přednášek ze 3. setkání mladých oftalmologů, Zlín 18.-19.4.1997. Zlín: b.n.; 1997:40.
 6. Červenka S. Komínek P: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest u dospělých. In: Souhrn přednášek ze 3. setkání mladých oftalmologů, Zlín 18.-19.4.1997. Zlín: b.n.; 1997:41.
 7. Červenka S, Komínek P: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest v dětském věku. In: In Sborník abstrakt ze Symposia dětské oftalmologie, Litomyšl 25.-26.4.1997. Litomyšl: H.R.G.; 1997:11.
 8. Červenka S, Komínek P : Silicone Intubation of the Lacrymal System: Collaboration of Opthalmologist and ORL in Complicated Congenital Obstructions. Orbit. 1997;(16):5.
 9. Červenka S, Komínek P: Léčba neprůchodnosti slzných cest u dospělých. In: Sylabus přednášek ze 4. Forum ophthalmologicum, postgraduálního oftalmologického kurzu, Praha 15.-16.11. 1997. Praha: b.n; 1997:41-42.
 10. Červenka S, Komínek P: Tobrex v léčbě vrozené neprůchodnosti slzných cest. In: Sborník abstrakt ze II. Symposia dětské oftalmologie, Litomyšl 2.-3.10 1998. Litomyšl: H.R.G.; 1998:10.
 11. Červenka S, Komínek P: Vrozená píštěl slzných cest. In: In Sborník abstrakt ze II. Symposia dětské oftalmologie, Litomyšl 2.-3.10 1998. Litomyšl: H.R.G.; 1998:10.
 12. Červenka S, Komínek P: Lokalizace překážky u vrozené neprůchodnosti slzných cest. In: Přednášky z výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Hradec Králové 18.-19.9.1998. Praha: Galén; 1998:32.
 13. Červenka S, Komínek P: Diagnostika slzení. In: Sylabus přednášek z 5. Forum ophthalmologicum, postgraduálního oftalmologického kurzu, Praha 17.-18.10.1998. Praha: b.n.; 1998:27-28.
 14. Červenka S, Komínek P: Indikace k operacím slzných cest. In: Souhrn přednášek ze VII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Ústí nad Labem 3.-5.6.1999. Praha: Galén; 1999:70.
 15. Červenka S, Komínek P: Terminologie operací slzných cest. In: Sylabus přednášek ze 7. Forum ophthalmologicum, postgraduálního oftalmologického kurzu, Praha 6.-7.11.1999. Praha: b.n.; 1999:34-35.
 16. Červenka S, Komínek P, Lenert R. Endoscopic operations of lacrimal pathways in children. In: Abstract book, Vth International Congress of the Internetional Society of Dacryology, Jerusalem, Israel, November 14-18, 1999. Jerusalem: b.n.; 1999:33.
 17. Červenka S, Komínek P: Obstrukce slzných cest presakální. In: Sborník abstrakt z XI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Hradec Králové 25.-27.9.2003. Hradec Králové: Nucleus HK; 2003:64.
 18. Červenka S, Komínek P: Bypass operace slzných cest u dětí. In: Sborník abstrakt ze III. Symposia dětské oftalmologie,  Litomyšl 19.-20.5.2000. Litomyšl: H.R.G.; 2000:30.
 19. Červenka S, Komínek P: Bypass operace slzných cest u dospělých. In: Souhrny přednášek z 8.výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Plzeň 15.-16.9. 2000, Praha: Galén; 2000:70.
 20. Červenka S. Komínek P: Dakryocystorinostomie v dětském věku. In: Zborník prednášok ze IV. Sympózia detskej oftalmologie,  Bratislava 18.-19.5.2001. Bratislava: b.n.; 2001:80.
 21. Červenka S, Komínek P: Dakryolitiáza. In: Sborník abstrakt 1. česko–slovenského bilaterálního sympozia oftalmologů,  Luhačovice 22.-23.6.2001. Luhačovice: b.n.; 2001:62.
 22. Červenka S, KomínekP: Dakryocystorinostomie v dětském věku. In: Sborník abstrakt ze V. Symposia dětské oftalmologie, Litomyšl 24.-25..5.2002. Litomyšl: H.R.G.; 2002:75.
 23. Červenka S, Komínek P: Dakryocystorinostomie v dětském věku. In: Zborník prednášok ze VI. Sympózia detskej oftalmologie, Bratislava 23.-24.5.2003. Bratislava: b.n.; 2003:54.
 24. Červenka S, Komínek P: Konjunktivocystorinostomie v dětském věku. In: Zborník prednášok ze VI. Sympózia detskej oftalmologie, Bratislava 23.-24.5.2003. Bratislava: b.n.; 2003:54-55.
 25. Červenka S, Komínek P: Obstrukce slzných cest presakální. In: Sborník abstrakt z XI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Hradec Králové 25.-27.9.2003. Hradec Králové: Nucleus HK; 2003:64.
 26. Červenka S, Komínek P: Monokanyla v chirurgii slzných cest. In: Sborník abstrakt z XII.výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Ostrava 17.-19.6.2004. Ostrava: Tiskservis; 2004:96.
 27. Červenka S, Komínek P, Matoušek P. Bicanalicular intubation for congenital nasolacrimal duct obstruction. In: Abstract book, 8th Congress of the Internetional Society of Dacryology and Dry Eye, Madrid, Spain, April 1-3, 2005. Madrid: b.n.; 2005:18-19.
 28. Červenka S, Komínek P: Bikanalikulární intubace u vrozené slzné neprůchodnosti. In: Sborník abstrakt ze VII. Symposia dětské oftalmologie,  Litomyšl 20.-21..5.2005. Hradec Králové: Libor Dvořák; 2005:62-63.
 29. Červenka S, Komínek P: Antibiotika v léčbě vrozené neprůchodnosti slzných cest. In: Sborník abstrakt ze VII. Symposia dětské oftalmologie, Litomyšl 20.-21..5.2005. Hradec Králové: Libor Dvořák; 2005:63-64.
 30. Červenka S, Komínek P: I mistr tesař se utne. In: Sborník abstrakt ze IV. Festivalu kazuistik, Luhačovice 28.-30.4.2006. Zlín: KNTB; 2006:33.
 31. Červenka S, Bartoníková N, Komínek P: Aktinomykotický zánět slzného kanálku. In: Sborník přednášek ze XIV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti, Plzeň 15.-17.6.2006. Plzeň: Euroverlag; 2006:184.
 32. Červenka S, Komínek P: Epifora u dospělých. In: Sborník přednášek ze  XVII. Ústeckého oftalmologického dne, Ústí nad Labem 27.10.2006. Ústí n. Labem: b.n.; 2006:5.
 33. Červenka S, Komínek P. Intubace slzných cest u vrozené neprůchodnosti slzovodu -princip, provedení, výsledky. In: Zborník prednášok, VIII. Sympózium detskej oftalmológie.  Bratislava 25.-26.5.2007. Bratislava: b.n.; 2007:52.
 34. Červenka S, Komínek P. Konjunktivocystorinostomie u dětí. In: Zborník prednášok, VIII. Sympózium detskej oftalmológie.  Bratislava 25.-26.5.2007. Bratislava: b.n.; 2007:52.
 35. Červenka S, Komínek P. Konjunktivorinostomie. In: Sborník abstrakt, XV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno 21.-23.6.2007. Brno: b.n.; 2007:144.
 36. Červenka S, Komínek P. Slzné cesty průchodné - dítě stále slzí. In: Sborník abstrakt, V. Festival kazuistik, Luhačovice 27.-29.9.2007. Zlín: KNTB; 2007:17.
 37. Červenka S, Komínek P. Umělé slzné cesty. In: Sborník abstrakt, V. Festival kazuistik, Luhačovice 27.-29.9.2007. Zlín: KNTB; 2007:18.
 38. Červenka S. Vrozená neprůchodnost slzných cest. In: Dětská oftalmologie, vzdělávací seminář OSPDL ČLS JEP, ve spolupráci s Českou strabologickou asociací. Praha: b.n.; 2008:34-36.
 39. Červenka S, Komínek P, Matoušek P. Bicanalicular and monocanalicular intubation for congenital nasolacrimal duct obstruction. In: Abstracts book, 9th Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eeye, Istambul, Turkey, May 16-18, 2008. Istambul: b.n.; 2008:OP-64.
 40. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – amniokéla, akutní dakryocystitida. In: Sborník abstrakt, VI. Festival kazuistik, Luhačovice 30.4.-2.5.2009. Zlín: KNTB; 2009:80.
 41. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest. In: Sborník, 5. Bilaterální česko – slovenské oftalmologické sympozium, Olomouc 19.- 20.6.2009. Olomouc: Twin; 2009:85.
 42. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – bakteriální infekce. In: Sborník, 5. Bilaterální česko – slovenské oftalmologické sympozium, Olomouc 19.- 20.6.2009. Olomouc: Twin; 2009:86.
 43. Červenka S, Komínek P. Akutní dakryocystitida u dětí. In: Sborník, XVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Teplice 23.-25.9.2010. Ústí n.Labem: FKK Company; 2010:159.
 44. Červenka S, Komínek P. Monokanyla v léčbě vrozené neprůchodnosti slzovodu. In: Sborník abstrakt, Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl 15.-16.10.2010. Hradec Králové: Libor Dvořák; 2010:29-30.
 45. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – diagnostika a léčba. In: Sborník abstrakt, Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl 15.-16.10.2010. Hradec Králové: Libor Dvořák; 2010:30-31.
 46. Červenka S, Komínek P. Komplikace intubací při vrozené neprůchodnosti slzovodu. In: Zborník prednášok, X. Sympózium detskej oftalmológie, Bratislava 27.-28.5.2011. Bratislava: b.n.; 2011:26.
 47. Červenka S, Komínek P. Proč to dítě slzí? In: Sborník abstrakt, VIII. Festival kazuistik, Luhačovice 28.-30.4.2012. Bořek Procházka; 2012:62.
 48. Červenka S, Komínek P. Slzení u dětí – klinika. In: Sborník abstrakt, III. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Lázně Bělohrad, 1.-2.6.2012. Lázně Bělohrad: b.n.; 2012:19.
 49. Červenka S, Komínek P. Slzení u dětí – obecně. In: Sborník abstrakt, III. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Lázně Bělohrad, 1.-2.6.2012. Lázně Bělohrad: b.n.; 2012:20.
 50. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnost slzných cest – dakryokéla. In: Sborník přednášek, XI. Symposium dětské oftalmologie, Olomouc, 10.-11.5.2013. Olomouc: b.n.; 2013:20.
 51. Červenka S, Komínek P. Intubace slzných cest – indikace, výsledky, komplikace. In: Sborník abstrakt,  XXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno 19.-21.9.2013. Brno: Hanzo Production sro; 2013:76.
 52. Červenka S, Bartoníková N, Komínek P. Akninomykotický zánět slzného kanálku, kazuistiky. In: Sborník přednášek, Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, Olomouc 17.-19.10.2013. Procházka Bořek-Produkce; 2013:60.
 53. Červenka S, Komínek P. Komplikace intubace při vrozené neprůchodnosti slzovodu. In: Zborník abstraktov, XI. Sympózium detskej oftalmológie, Bratislava 22.-23.5.2015. Bratislava: b.n.; 2015:26.
 54. Červenka S. Diagnostika onemocnění slzných cest u dospělých v praxi. In: Sborník abstrakt, 6. Zimrův olomoucký diskuzní den, Olomouc 7.11.2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2015:4.
 55. Červenka S, Komínek P. Vrozená neprůchodnostr slzovodu – amniokéla, ak. dakryocystitida. In: Sborník abstrakt, 12. Festival kazuistik, Luhačovice 22.-24.4.2016. Procházka Bořek-Produkce; 2016:87.
 56. Červenka S, Komínek P: Úrazy slzných cest u dětí. In: Program a Sborník transakt, V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl, 21.-22.10.2016. Podukce BPP s.r.o.; 2016:31.
 57. Červenka S, Komínek P: Co je to slzení? In: Sborník abstrakt, IX Bilaterální Česko-slovenské oftalmologické sympozium, Zlín 23.-25.3.2017. Podukce BPP s.r.o.; 2017:81.
 58. Červenka S, Komínek P, Matoušek P: Komplikace intubací při vrozené neprůchodnosti slzovodu. In Sborník abstrakt, 13. Festivalu kazuistik, Luhačovice 21.-23.4.2017. Podukce BPP s.r.o.; 2017:85.
 59. Červenka S, Komínek P: Slzení u dětí – chirurgická léčba. In: Sborník abstrakt, XIII. Symposium dětské oftalmologie, Luhačovice 2.-3.6.2017. Podukce BPP s.r.o.; 2017:106.
 60. Červenka S, Komínek P, Matoušek P: Úskalí sondáže slzných cest. In: Sborník abstrakt, XXV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Brno 14.-16.9.2017. Hanzo Production, Hradec Králové; 2017:143.
 61. Červenka S, Komínek P, Matoušek P: Vrozená neprůchodnost slzovodu – ambulantní možnosti léčby. In: Sborník abstrakt, XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha 13.-15.9.2018. BOS.org s.r.o., Ústí nad Labem; 2018:68.
 62. Červenka S, Komínek P, Matoušek P: Sondáž při vrozené neprůchodnosti slzných cest – indikace, provedení, výsledky. In: Program a Sborník transakt, VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl, 26.-27.10.2018. Podukce BPP s.r.o.; 2018:29-30.
 63. Červenka S, Komínek P, Matoušek P.: Jak na vrozenou neprůchodnost slzovodu - kazuistiky z ČR a zahraničí. In: Sborník abstrakt, 15. Festival kazuistik, Luhačovice 26.-28.4.2019. Podukce BPP s.r.o.; 2019:85.
 64. Červenka S, Komínek P, Maoušek P: Vrozená neprůchodnost slzovodu-typy a léčba. In: Zborník abstraktov z XIV. Sympózia detskej oftalmológie, Bratislava 31.5-1.6.2019. Bratislava: b.n.; 2019:22.
 65. Červenka S, Komínek P, Matoušek P: Vrozená neprůchodnost slzovodu – Zásady diagnostiky a léčby.. In: Sborník abstraktů, XXVII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP,Hradec Králové 26.-28.9.2019. BOS.org s.r.o., Ústí nad Labem; 2019:78-79.
 66. Červenka S, Komínek P, Matoušek P: Vrozená neprůchodnost slzovodu – zásady diagnostiky a léčby. In: Sborník abstraktů, Pediatrický den 2019, Ostrava 9.11.2019. BOS.org s.r.o., Ústí nad Labem; 2019:23.
 67. Červenka S.: Terminologie vrozené neprůchodnosti slzných cest. In: Program a Sborník transakt,
  XV. Sympozium dětské oftalmologie, Litomyšl, 3.-4.9.2021. Podukce BPP s.r.o.; 2021:22.
 68. Červenka S.: Plusoptix – screening hlavníchn příčit tupozrakosti. In: Sborník abstrakt, 16. Festival
  kazuistik, Luhačovice 22.-24.10.2021. Podukce BPP s.r.o.;2021:42.